HVAD ER TALENTER

Talenter er et udtryk for de evner, et menneske er udstyret med fra naturens side. Evner, som kommer til udtryk i vores adfærd – den adfærd, som vi helt naturligt behersker, og som vi falder tilbage på gang efter gang – vi kan simpelthen ikke lade være. Det ligger i vores “gener”.

Hvorfor er talenter interessante?
Undersøgelser viser, at mennesker, som iscenesætter deres 3-5 største talenter til at løse deres job, producerer minimum dobbelt så meget, som dem, der ikke gør.

På trods af, at vi er udstyret med vores talenter fra naturens side, så viser undersøgelser også, at de fleste medarbejdere, kun anvender 1 af deres top talenter i deres daglige arbejde. De fleste mennesker har derfor et meget stort uudnyttet potentiale.

TalentIndikator er en TalentProfil, der afdækker hvilke talenter og styrker man har med og den er opdelt i 4 områder.

Tænkende talenter:
Den måde, du behandler indkommende data på og de evner du har til at bearbejde og tolke data.

Stræbende talenter:
Dine tankeprocesser, som motiverer til handling.

Relaterende talenter:
De tankeprocesser og adfærdsmønstre, du bruger for at skabe relation til andre og forstå dem.

Påvirkende talenter:
De tankeprocesser og handlemåder du gør / bruger for at påvirke andre.

Længere nede følger en kort beskrivelse af alle 34 talenter.

TalentProfilen hjælper med:

 • at forstå dine toptalenter
 • at forstå dit blindspot
 • at forstå dit udviklingspotentiale
 • at forstå din adfærd

Mennesker, der har 3-5 toptalenter iscenesat, er gladere og mindre stressede.

I TalentProfilen har du også mulighed for at se:

 • dine diskussions styrker
 • dine stress styrker
 • dine drive styrker
 • dine motivations styrker
 • dine adfærds styrker
 • dine team styrker
 • dine videns styrker
 • OCEAN spænd

Beskrivelse af de 34 talenter:

ANALYTISK

 • Forstår tal
 • Har let ved at analysere
 • Er kritisk over for tal og udsagn
 • Kan overskue meget tal data

FREMTIDSORIENTERET

 • Tror på fremtiden
 • Skaber drømme
 • Ser muligheder
 • Tænker stort og tør meget

HOLISTISK

 • Ser det andre ikke ser
 • Tænker alternativt
 • Ser nye sammenhænge
 • Læser mellem linierne

IDERIG

 • Har utrolig mange ideer
 • Mange er kreative
 • Kan altid finde en ny vinkel
 • Elsker at brainstorme

KOORDINERENDE

 • Har altid overblikket
 • Ved, hvor vi er i processen
 • Styre folk og proces mod mål
 • Kan holde styr på meget

LÆRENDE

 • Elsker at lære noget nyt
 • Har ofte let ved at lære
 • Er nysgerrig
 • Er ofte forandringsparat

RESEARCHENDE

 • Undersøger alt dybere
 • Er gode journalister
 • Vil til bunds i emnet
 • Mange er samlende

RETFÆRDIG

 • Opfører sig retfærdigt
 • Beskytter ofte andre
 • Er ofte troværdig
 • Følger reglerne

SAMMENHÆNGSSØGENDE

 • Finder altid den røde tråd
 • Forstår hvordan historien påvirker nuet
 • Er gode til at finde ud af, hvad der er sket
 • Ofte historie interesseret

STRATEGISK

 • Tænker fremad
 • Forudser og er et skridt fremad
 • Skaber holdbare planer
 • Bliver sjældent overrasket

FILOSOFERENDE

 • Er intellektuelle
 • Er grundige og eftertænksomme
 • Sjældent overfladiske
 • Kan ofte tænke meget store tanker

VURDERENDE

 • Kan altid finde fejlene
 • Sikre højere kvalitet
 • Er forsigtige
 • Er ofte gennemarbejdede

ANERKENDELSSØGENDE

 • Har ofte et stort drive
 • Er gode når de er i centrum
 • Forstår at samle andre omkring dem
 • Roser ofte andre meget

ANSVARLIG

 • Tager ansvar
 • Forsøger altid at holde det lovende
 • Er ofte troværdige
 • Når meget

DISCIPLINERET

 • Har orden i tingene
 • Har styr på detaljen
 • Er perfektionistiske
 • Har ofte en høj kvalitet

FIX-IT

 • Er en problemløser
 • Kommer hurtigt videre
 • Elsker udfordringer
 • Er en handlingens mand

FLEKSIBEL

 • Lever i nuet
 • Er forandringsparat
 • Kan hurtig skifte fra en sag til en anden
 • God til kaos

FOKUSERENDE

 • Går efter deres mål
 • Lader sig ikke forstyrre
 • Arbejder koncentreret
 • Når ofte meget

MÅLRETTET

 • Når de mål de har sat sig
 • Er ambitiøse
 • Når meget
 • Arbejder meget

STARTENDE

 • Fra 0-100 på 3 sekunder
 • Er handlingens mand
 • Får sat skub i tingene
 • Iværksættere

SELVSIKKER

 • Tror på sig selv
 • Er svære at ryste
 • Tror på at de lykkes
 • Har ingen tvivl om sig selv

VÆRDIFAST

 • Er troværdige og reelle
 • Arbejder efter visionen
 • Har meget drive
 • Har ofte en høj etik

CHARMERENDE

 • Laver netværk
 • Kan sælge sand i Sahara
 • Gode til at møde andre, hvor de er
 • Skaber lynhurtige relationer

FORBEDRENDE

 • Ønsker altid at gøre tingene endnu bedre
 • Løfter barren for sig selv og andre
 • Gør intet middelmådigt
 • Løfter andres ambitionsniveau

KONKURRERENDE

 • Ønsker at vinde
 • Vil lave en top præstation
 • Prøver altid at blive nr. 1
 • Gør for det meste tingene bedre end andre

OPTIMISTISK

 • Skaber en god stemning
 • Tror på fremtiden
 • Er rimelig forandringsparat
 • Gør andre positive

STYRENDE

 • Får alle i samme retning
 • Er gode til at overtale
 • Tør konflikter
 • Skaber handling

UDVIKLENDE

 • Udvikler dem omkring sig
 • Løfter alle til et højere niveau
 • Ofte god til personaleledelse
 • Ser andres potentiale

INDLEVENDE

 • Forstår andres følelser
 • Kan se, hvad der sker med andre
 • Kan leve sig ind i situationer
 • Har et godt instinkt

INDDRAGENDE

 • Er gode til at skabe teamet
 • Er “mor” for alle
 • Behandler alle pænt
 • Er rare og ofte retfærdige

INDIVIDORIENTERET

 • Har stor menneskeindsigt
 • Ved hvem, der er gode til hvad
 • Ser andres potentiale
 • Behandler alle forskelligt, som de har brug for

KOMMUNIKERENDE

 • Er kommunikator
 • Kan lave enkle budskaber
 • Gør sig let forståelig
 • Kan overtale og argumentere

RELATERENDE

 • God til at komme tæt på andre
 • Meget åbne
 • Skaber venskaber ikke overfladisk kontakt
 • Knytter andre tættere til sig

HARMONISKABENDE

 • Finder du af, hvor meninger kan mødes
 • Skaber et behageligt miljø
 • Er meget diplomatiske
 • Styrer uden om konflikter