IT-KONSULENTHUS VÆLGER TALENTBASERET REKRUTTERING

Udfordring: at tiltrække de rette medarbejdere

Konsulenthuset Logos Consult beskæftiger 30 ansatte inden for den voksende IT-branche, og adm. direktør Peter Frøbert har vækstplaner for virksomheden. Men han forudså en HR udfordring: At rekruttere medarbejdere med de talenter og kompetencer, Logos Consult søger.

Som leverandør af specialiseret software er det udfordrende at finde konsulenter med de rette kompetencer, og Peter Frøbert forventer, at udbuddet af medarbejdere i branchen ikke følger med efterspørgslen: ”Vi har brug for at udvide medarbejderstaben med 5-8 mand over de kommende 5 år, men det er blevet tiltagende vanskeligere at tiltrække erfarne medarbejdere”, fortæller Peter.

Derfor indgik Logos Consult samarbejde med Wæde Consult. ”Vi havde brug for inspiration til at finde nye måder at rekruttere på”, forklarer Peter Frøbert.

Flere ansøgere

Efter det første møde med Wæde Consult stod én ting klart for Logos Consult: ”Vi har brug for at opbygge et karriereafsnit på vores hjemmeside. Ad den vej vil vi udbrede kendskabet til Logos Consult, som den attraktive arbejdsplads vi mener, at vi er. Trods en vækst på 100% over de seneste 10 år, har halvdelen af vores medarbejdere været hos os mere end 5 år – flere har været her i langt over 10 år,” fortæller Peter Frøbert.

”Ligesom kunderne finder os via hjemmesiden, forventer vi, at det nye karriereafsnit vil få potentielle ansøgere til at finde os og se os an. Her skal de nemt kunne læse om vores værdier og de kvaliteter, vi lægger vægt på at have som arbejdsplads”, siger Peter.

”Hvis planen lykkes, vil vi finde 1-2 kvalificerede medarbejdere om året i de kommende 5 år,” slutter Peter Frøbert.

Talenttests og personaer

Wæde Consult startede med at kortlægge de talenter, som Logos Consult skulle fokusere på ved ansættelse af nye medarbejdere. Bettina Wæde interviewede derfor udvalgte medarbejdere, og gennemførte talenttests.

Formålet var her at opbygge personaer, som Logos Consult kunne bruge i sin markedsføring overfor kandidater.

Bettina har været god til at italesætte de talenter, vi har hos nuværende medarbejdere i dag. Hun har hjulpet os med at kortlægge talenterne, så vi ved hvilke type personer, vi skal søge efter i vores rekruttering. Vi har nu mere fokus på Employee Branding, så vi i sidste ende gerne skulle undgå – eller i hvert fald minimere – fejlansættelser”, fortæller Christina Wael marketingchef hos Logos Consult.

Med talentbaseret rekruttering kan Logos Consult nu tiltrække flere medarbejdere

Bettina Wæde fortæller om sit samarbejde med Logos Consult:

Det har været meget inspirerende at lære Logos Consult at kende. At møde en virksomhed, der bygger på gode værdier i forhold til, hvordan de vil drive forretning og hvordan de vil motivere deres medarbejdere til en god karriere hos dem, er yderst inspirerende. De giver plads til forskellighed og jeg ser medarbejderne tage initiativer, der samler og styrker på tværs af deres fagområder for at skabe et godt arbejdsmiljø”, fortæller Bettina og fortsætter:

Jeg er meget glad for, at jeg var den, der fik lov til at introducere en talentbaseret rekruttering, så de fremadrettet tiltrækker dem, der vil med på holdet i fremtiden og deres medarbejderes talenter iscenesættes. Der forventes noget, men der er plads og gerne et godt råd til at komme videre”.

Se, Logos Consults nye karriereside her.

VIL DU UNDGÅ FEJLANSÆTTELSER? TILTRÆKKE DE RIGTIGE?

Vil du ligesom Logos Consult undgå fejlansættelser – og i stedet have en stabil tilgang af kvalificerede kandidater?

Wæde Consult hjælper virksomheder med at afdække deres rekrutteringsbehov, inden den egentlige rekrutteringsproces starter. Hvilke talenter skal kandidaten have for at understøtte jeres forretning, hvilke pain-points har de i dag, hvilken ageren har de på nettet osv. Når vi forstår den person, vi skal ansætte, kan vi målrette annoncer og andre aktiviteter – så de rigtige kandidater  ser, at vi søger. Vi tester dem desuden for at sikre, at de har de talenter, der matcher til jer.

I en talentbaseret tilgang fokuserer vi på, hvad mennesker kan og ikke på at fixe deres svagheder. Når folk gør det, som de er gode til, så bliver de glade. Når arbejdsglæden stiger smitter det af på kunder, og i sidste ende kan vi øge produktivitet og fortjeneste med op til 29% iflg. Gallup. Vi tiltrækker de rigtige medarbejdere og personale turnover kan reduceres med op til 50%.

Vi hjælper også med search på LinkedIn.

Kontakt Bettina Wæde i dag på telefon 4010 0220. Gratis og uforpligtende. Wæde Consult glæder sig til at hjælpe dig eller give dig en konkret sparring om talentbaseret tilgang i din virksomhed.