Foredrag Millennials & iGen

"Jeg har gennem de seneste år hørt flere foredrag over samme tema, men aldrig med så meget relevant og brugbar information og ny viden som i dag. Bettina leverer budskabet på en indlevende og nærværende facon, hvor tilhørerne bliver inddraget. Det kun gør, at man også husker det efterfølgende".

Rekruttering og ledelse af Millennials

Lyder det som en udfordring at rekruttere Millennials og iGen (generation Y og Z)? Så er dette foredrag lige dig!

I 2025 vil 75% af den globale arbejdsstyrke bestå af Millennials og den næste iGen er stærkt på vej. De vante til at bruge teknologi og bruger op til 6 timer på sociale medier hver dag.

I dette foredrag lærer du at tiltrække og rekruttere unge mennesker i fremtiden. Du får inspiration til, hvad du kan gøre for at komme i gang. Jeg hjælper dig med at forstå de unges behov og ønsker, så du er bedre klædt på til at rekruttere Millennials.

Vi lever i en digital verden. De unges adfærd online er præget af et ønske om autencitet og tilgængelighed. De virker utålmodige. De unge har et behov for at samle oplysninger, om virksomheder og personer inden de går i dialog. Det er en online adfærd, der er kommet for at blive.

Det giver nye udfordringer, når vi rekrutterer og leder de unge generationer. Det skal vi kunne agere i. Virksomheder og konsulenter i rekruttering bør tænke over, hvordan de bedst tiltrækker i fremtiden.

Fire temaer:
Kandidat: Hvad karakteriserer de unge generationer i dag, og hvordan vil de ledes?
Proces: Hvorfor skal vi se rekrutteringsprocessen som en købsproces?
Branding: Hvordan skaber vi opmærksomhed på vores jobs og virksomhed?
Teknologi: Hvilke værktøjer skal vi bruge, og hvad betyder big data i HR-regi for virksomheden?

Seneste udtalelse:
“Stor ros til dig for dit oplæg. Det var super godt både indholdsmæssigt og leveringsmæssigt. Så tommel op herfra.” – Direktør

Udbytte:

Introduktion til de unge generationer, Millennials og iGen. Du får inspiration til, hvordan du bedst rekrutterer og leder dem. Foredraget er fyldt med konkrete ideer til at fremtidssikre din rekruttering. Bettina Wæde er headhunter med over 25 års erfaring, der bl.a. har været inviteret til England som Keynote Speaker for engelske headhuntere. Du får konkrete værktøjer, du kan tage i brug med det samme.

Målgruppe:

Du er leder, HR-konsulent, ansvarlig for rekruttering eller medarbejdere. Du er interesseret i at sikre virksomheden og evnen til at tiltrække medarbejdere i fremtiden.

Udbydes som foredrag til større eller mindre gruppe eller 1:1 som inspiration.

Pris: Kontakt os.

Foredragsholder: Bettina Wæde, mobil 40 10 02 20

Book på +45 4010 0220 Download Brochure


”Bettinas oplæg i dag med temaet “Morgendagens medarbejdere” havde stor relevans for mig og de øvrige deltagere af mellemledere. Jeg har gennem de seneste år hørt flere foredrag over samme tema, men aldrig med så meget relevant og brugbar information og ny viden som i dag. Bettina leverer budskabet på en indlevende og nærværende facon, hvor tilhørerne bliver inddraget. Det betyder, at man også husker det efterfølgende.”
Peter.

SKAB EFFEKTIVE TEAMS 

Når kolleger matcher hinanden præsterer de bedre, arbejdsglæden øges, og de bliver længere i virksomheden. Er det sådan dit team er?

Måske – og så er du heldig. Ikke alle teams er effektive og har et samarbejde, der bare fungerer. Måske kender du til personer, der virker som om de modarbejder eller kører deres eget løb og bevæger sig væk fra fællesskabet. Måske kender du dem, der beklager sig, når de ikke får deres vilje, eller måske siger de op. Ineffektive teams, der ikke samarbejder, koster oceaner af tid og ressourcer – tid som kunne bruges på forretningen.

Vi kan hjælpe dig med at flytte teamet i den ønskede retning. Book en 3-timers workshop.

Workshoppen tager udgangspunkt i, at når en medarbejder bliver klogere på sig selv, får en større indsigt i egne talenter og værdier, og samtidig får kendskab til det samme hos kollegerne – så sker der noget positivt. Kender et team hinanden kulturelt samt hinandens styrker, øges arbejdsglæden og med den stiger effektiviteten. Arbejdsglæde og effektivitet skaber gode medarbejderoplevelser og medarbejderne går glade hjem.

Workshoppen er opdelt i to dele (3 timer i alt):
1. Del: Team-/talentanalyseonline spørgeskema, der udfyldes individuelt.
2. Del: Resultat og praktiske øvelser – tre timers øvelser og læring.

Udbytte:

UDBYTTE:

» 15% stigning i engagement
» 8% stigning i produktivitet
» Op til 29% stigning i fortjeneste
» Færre (eller ingen) fejlrekrutteringer
» Øget tiltrækning af nye medarbejdere
» Fokus på hvad vi kan og væk fra svaghedskultur

Pris:

Start pris 10.000 kr. ekskl. moms ekskl. udgift til profilanalysen.

Målgruppe:

Alle teams, der ønsker optimering og skabe arbejdsglæde ved at fokusere på det, medarbejderne er gode til.

Underviser: Bettina Wæde

Book her eller på 4010 0220