Styrk dit team – optimering af fællesskabet

Målgruppe: Organisationer og virksomheder, der har fokus på fordelen ved at bygge, vedligeholde høj performance, kompatible og engagerede teams.

Et centralt tema for fremtidens medarbejdere er at indgå i det rigtige team eller fællesskab. Fremtidens medarbejdere søger et fællesskab, hvor deres talenter kommer i spil, hvor de kan lære noget nyt, have det sjovt og være stolt af det, som skabes. I rekrutteringsøjemed vil vi i fremtiden have meget fokus på, at vi får bragt så mange af kandidaternes talenter i spil som muligt. Forskellighed i forhold til talenter, kvalifikationer, faglighed, uddannelse, personlighedstype osv. er en ting, men undersøgelser viser også, at folk med samme indstilling til arbejdsrelateret værdier præsterer bedre. Især de helt unge søger kolleger, der matcher, hvor de har deres egen rolle. I modsat fald bliver teamet (fællesskabet) ligegyldigt og præstationerne udebliver eller daler.

Fremtidens medarbejdere ønsker at bruge deres tid rigtig og det sker ved at arbejde med mennesker, de kan forholde sig til og som forstår hinanden. Når vi arbejder med mennesker, der har samme arbejdsværdier, udnytter vi vores potentiale fuldt ud til gavn for virksomheden, teamet og os selv.

Indhold:

 • Udfyldelse af spørgeskema
 • Afklaring af det enkelte teammedlemmers placering i fht. hinanden
 • Hvad er vores vision, mission og strategi
 • Hvad ønsker vi hver især og hvilke resultater skal skabes
 • Hvem gør hvad
 • Hvordan synliggøre vi teamets resultater (også i forhold til at tiltrække nye kolleger)
 • Afrunding

Varighed:
4 timer (spørgeskema udfyldes på forhånd)
1 opfølgningsmøde med teamet efterfølgende

Pris:
8.500 DKK ekskl. moms inkl. spørgeskema

Overbygning:
Det er også muligt at afdække alle teammedlemmerns individuelle talenter og drivkræfter sammen med afdækning af arbejdsværdier. Kontakt mig for pris, og inddrages personanalyse, varer workshoppen en hel dag.

Udbytte:

 • Opbygning af stærk fællesskab
 • Optimering af ressourcer
 • Afstemning af forventninger
 • Øget effektivitet
 • Fastholdelse af medarbejdere
 • Større arbejdsglæde

Lær fremtidens medarbejdere endnu bedre at kende

Målgruppe: Organisationer og virksomheder, der vil justere deres rekrutteringsprocesser og øge træfsikkerheden også fremadrettet.

Indhold:

 • Intro til de forskellige generationer – X, Y og Z
 • Deres online ageren
 • Aflæs kropssprog
 • Optimering af spørgeteknik
 • Talenter/drivkræft/passion

Varighed: 2-3 timer.

Instruktør: Bettina Wæde