TeamPlayerHR.dk

– Nyt vurderingsværktøj til match af kolleger og teams

Forskningsundersøgelser viser, at forenelighed på arbejdspladsen virkelig betyder noget – både for medarbejdere og for virksomhed. Medarbejdere, der matcher med deres kolleger, præsterer bedre, arbejdsglæden øges og de bliver længere i virksomheden. Lav personaleomsætning har en positiv indflydelse på bundlinien bl.a. i forhold til rekrutteringsomkostninger, mistet viden ved fratrædelser og tid til oplæring. TeamPlayerHR er værktøjet, når teamet skal vurderes.

Cloud’ baseret – hurtigt og nemt

Integreres i dine nuværende processer, uanset din metode af udvælgelsen.

Trin 1: Inviter deltagerne
Inviter de relevante personer til at udfylde et fortroligt online spørgeskema. Det tager 20 minutter at udfylde.

Trin 2: Administrer processen
Det er nemt at bruge. En udpeget administrator kan logge ind efterfølgende online og se, hvor langt alle er mht. udfyldelse. 

Trin 3: Gennemgå resultater
Når alle deltagerne har gennemført deres spørgeskemaer, henter administratoren rapporten, der illustrerer graden af kompatibilitet mellem de definerede personer.

”Når et team matcher hinanden fører det til:

Større jobtilfredshed, øget arbejdsglæde, højere engagement, forbedret præstation, lav personaleomsætning og dermed en stærkere organisation”.

Udtaler James Lanas, opfinderen af TeamPlayerHR.

TeamplayerHR er IKKE en personlighedstest, IKKE en typeindikator, MEN et værktøj til at finde det bedste match

Der er ingen rigtige eller forkerte svar og resultaterne klassificerer ikke individer i forhold til persontyper. TeamPlayerHR er et online værktøj – et spørgeskema – og der er ingen rigtige eller forkerte svar. TeamPlayerHR identificerer og sammenligner personlige værdier og præferencer blandt de deltagende personer, og vurderer, om de har arbejdsværdier, der matcher. Jo større match jo mere engagement og jo mere tilbøjelige til at klare sig godt og fastholde personerne i virksomheden.

Videnskabeligt udviklet til konsistente resultater

TeamPlayerHR er designet af adfærdsmæssige psykologer, og spørgeskemaet registrerer statistisk, hvordan hver person opfatter, fortolker og ser forskellige arbejdssituationer. Således tilføjer TeamPlayerHR videnskabelig objektivitet til en udvælgelsesproces, fordi alle deltagere vurderes og sammenlignes ud fra de samme standardiserede målinger.

Hvordan måler vi om der er et match?

Ved hjælp af TeamPlayerHR sammenligner vi en persons kompatibilitet til en potentiel leder og/eller et team. Baseret på individers svar på spørgsmål vedrørende: Arbejdsmiljø & kultur, konflikthåndtering, problemløsning, interaktion på arbejdspladsen, work/life balance, kommunikations stil, arbejdsvaner og karrieremål.

TeamPlayerHR giver dig således en enkel og ligetil vej til at måle sandsynligheden for, at en person vil trives i din organisation – om vedkommende spiller sammen med:

  • nærmeste leder
  • eksisterende teammedlemmer
  • projektteams, andre medarbejdere/kolleger

Reducer rekrutterings-omkostningerne – opnå “Best Fit”

Prisen på rekruttering af en ny medarbejder er almindeligvis svarende til 25% af den første årsløn eksklusiv interne omkostninger såsom tiden, der bruges til interviews, administration, oplæring mv.

TeamPlayerHR er værdifuld for virksomheder og rekrutteringsfolk
TeamPlayerHR kan bruges til ekstern og intern rekruttering, og er med til at sikre det rette match – baseret på konkrete data.

Det kan bruges til:

  • – ekstern og intern rekruttering
  • omorganiseringer og omstruktureringer
  • sammensætningen af projektteams
  • at supplere eksisterende udvælgelsesprocesser
  • at forbedre processers effektivitet og reducere antal interviews

TeamPlayerHR sparer tid, indsats og penge hjælper dig med at tage en objektiv beslutning.

Download brochure