Foredrag Millennials & iGen

"Jeg har gennem de seneste år hørt flere foredrag over samme tema, men aldrig med så meget relevant og brugbar information og ny viden som i dag. Bettina leverer budskabet på en indlevende og nærværende facon, hvor tilhørerne bliver inddraget. Det kun gør, at man også husker det efterfølgende".

Rekruttering og ledelse af Millennials & iGen

Lyder det som en udfordring at rekruttere Millennials og iGen (generation Y og Z)? Så er dette foredrag lige dig!

I 2025 vil 75% af den globale arbejdsstyrke bestå af Millennials og den næste iGen er stærkt på vej. De vante til at bruge teknologi og bruger op til 6 timer på sociale medier hver dag.

I dette foredrag lærer du at tiltrække og rekruttere unge mennesker i fremtiden. Du får inspiration til, hvad du kan gøre for at komme i gang. Jeg hjælper dig med at forstå de unges behov og ønsker, så du er bedre klædt på til at rekruttere Millennials.

Vi lever i en digital verden. De unges adfærd online er præget af et ønske om autencitet og tilgængelighed. De virker utålmodige. De unge har et behov for at samle oplysninger, om virksomheder og personer inden de går i dialog. Det er en online adfærd, der er kommet for at blive.

Det giver nye udfordringer, når vi rekrutterer og leder de unge generationer. Det skal vi kunne agere i. Virksomheder og konsulenter i rekruttering bør tænke over, hvordan de bedst tiltrækker i fremtiden.

Fire temaer:
Kandidat: Hvad karakteriserer de unge generationer i dag, og hvordan vil de ledes?
Proces: Hvorfor skal vi se rekrutteringsprocessen som en købsproces?
Branding: Hvordan skaber vi opmærksomhed på vores jobs og virksomhed?
Teknologi: Hvilke værktøjer skal vi bruge, og hvad betyder big data i HR-regi for virksomheden?

Seneste udtalelse:
“Stor ros til dig for dit oplæg. Det var super godt både indholdsmæssigt og leveringsmæssigt. Så tommel op herfra.” – Direktør

Udbytte:

Introduktion til de unge generationer, Millennials og iGen. Du får inspiration til, hvordan du bedst rekrutterer og leder dem. Foredraget er fyldt med konkrete ideer til at fremtidssikre din rekruttering. Bettina Wæde er headhunter med over 25 års erfaring, der bl.a. har været inviteret til England som Keynote Speaker for engelske headhuntere. Du får konkrete værktøjer, du kan tage i brug med det samme.

Målgruppe:

Du er leder, HR-konsulent, ansvarlig for rekruttering eller medarbejdere. Du er interesseret i at sikre virksomheden og evnen til at tiltrække medarbejdere i fremtiden.

Udbydes som foredrag til større eller mindre gruppe eller 1:1 som inspiration.

Pris: Kontakt os.

Foredragsholder: Bettina Wæde, mobil 40 10 02 20

Book på +45 4010 0220 Download Brochure


”Bettinas oplæg i dag med temaet “Morgendagens medarbejdere” havde stor relevans for mig og de øvrige deltagere af mellemledere. Jeg har gennem de seneste år hørt flere foredrag over samme tema, men aldrig med så meget relevant og brugbar information og ny viden som i dag. Bettina leverer budskabet på en indlevende og nærværende facon, hvor tilhørerne bliver inddraget. Det betyder, at man også husker det efterfølgende.”
Peter.